Час

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Час
Одиниці вимірювання часу – година, доба, тиждень.
Визначення часу за годинником.
Учень/учениця:
знає назви днів тижня та їх послідовність;
знає, що доба, тиждень, година – одиниці вимірювання часу;
визначає час за годинником з точністю до годин, записує його результати;
використовує у записах скорочене позначення одиниць вимірювання часу (год);
використовує знання про вивчені величини при розв'язуванні практично - зорієнтованих задач.